/ Doradztwo HR / Projektowanie ścieżek kariery

To jeden z kluczowych elementów skutecznego zarządzania ludźmi w organizacji. Dzięki tej procedurze firma może w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników, ale też pracownicy otrzymują możliwość rozwoju i samorealizacji w wyznaczonym przez siebie obszarze zainteresowań.

Proponujemy model formułowania ścieżek oparty o model kompetencji, który pozwala na dostosowanie rozwoju i kariery pracowników do kompetencji, które aktualnie posiadają. Dlatego skupiamy się na ustaleniu obszarów rozwojowych, deficytów kompetencyjnych oraz potencjalne trudności, z którymi dany pracownik będzie musiał się zmierzyć na drodze wybranej kariery zawodowej.

Kolejność poszczególnych etapów zależna jest od systemów HR obowiązujących w firmie (np. system ocen okresowych, programy rozwojowe), od grup stanowisk, których ma dotyczyć oraz od kultury organizacyjnej.

Korzyści wdrożenia ścieżek kariery dla organizacji:

  • właściwe wykorzystanie potencjału i kompetencji swojego zespołu
  • wzrost motywacji i zaangażowanie pracowników
  • coraz lepiej wykwalifikowana kadra
  • precyzyjnie wytyczone plany działań rozwojowych w firmie
  • zmniejszenia kosztów rekrutacji zewnętrznych poprzez większe przywiązanie się pracowników do firmy

Korzyści dla pracowników:

  • możliwość rozwoju zawodowego
  • jasno określona droga rozwoju opierająca się na konkretnych wymogach
  • większa satysfakcja z pracy przez dążenie do jasno wytyczonych celów
  • większe poczucie swojego wpływu na firmę
Copyrights © 2001 - 2021 & All Rights Reserved by TreDo Treningi Doradztwo.