/ Projekty szkoleniowe

Podejście indywidualne

Podejście indywidualne Skuteczne szkolenia to takie, które całkowicie dostosowane są do potrzeb firmy i jej kultury organizacyjnej oraz do budżetu, którym w danym momencie firma dysponuje. Dlatego każde nasze działania rozwojowe rozpoczynamy od rozmowy, pełnej wymiany informacji celem dotarcia do realnych potrzeb Klienta.

Nasze projekty rozwojowe opieramy całkowicie o gruntowną analizę potrzeb, diagnozę zespołu, a często tez o szerszy audyt personalny grupy, która ma uczestniczyć w projekcie. Przy projektach rozwojowych pracujemy zgodnie przyjętymi standardami TreDo.

Większość projektów rozwojowych przeprowadzona jest w następujących krokach:

1. Wspólne z Klientem ustalenie celów projektu i podstawowych założeń.

2. Analiza potrzeb lub audyt personalny grupy uczestniczącej w procesie.

3. Realizacja ustalonego projektu według zasad i wyników audytu wraz z monitorowaniem i kontrolą założonych celów.

4. Zakończenie projektu z połączone z feedbackiem bezpośrednim.

5. Ewaluacja projektu, ocena skuteczności działań rozwojowych.

6. Działania wspierające, follow-up mający na celu wzmocnienie efektu projektu.

7. Konsultacje Trenera / Konsultanta prowadzącego projekt / jego dostępność dla Klienta.

Metody pracy

Analizę potrzeb szkoleniowych i cały audyt personalny oraz ocenę efektywności projektu rozwojowego opieramy na metodach sprawdzonych przez nasze wieloletnie doświadczenie lub uznanych w świecie biznesu jako sprawdzone i skuteczne.

W naszych projektach rozwojowych posługujemy się:

 • metodą Development Center
 • wystandaryzowanymi metodami psychometrycznymi /Hogan Assessment System, Harrison Assessment i innymi narzędziami dostępnymi dla psychologów/
 • wywiadami kompetencyjnymi (przygotowane pod kątem ustalonych kompetencji w organizacji)
 • metodami ankietowymi "wielostronne ankiety" (metodologia zaczerpnięta z ocen 360 stopni)
 • ocenami 360 stopni
 • testami sytuacyjnymi (badającymi ustalone kompetencje).

Podczas szkoleń pracujemy głównie metodami angażującymi, interaktywnymi wykorzystując miedzy innymi:

 • symulacje
 • gry z rolami
 • ćwiczenia wg scenariusza
 • demonstracje
 • scenki w podgrupach
 • scenki na forum grupy
 • case studies
 • dyskusje grupowe
 • mini-wykłady
 • praca z kamerą
 • praca na materiałach audiowizualnych.
Copyrights © 2001 - 2021 & All Rights Reserved by TreDo Treningi Doradztwo.