/ Projekty szkoleniowe / Analiza potrzeb szkoleniowych

Każdy projekt rozwojowy rozpoczynamy od precyzyjnej analizy potrzeb szkoleniowych, opartej na uznanych metodach i narzędziach.

Analiza polega na identyfikacji obszarów wymagających rozwoju na konkretnym stanowisku.

Diagnozujemy je miedzy innymi w procesie oceny kompetencji. Mierzymy w oparciu o wystandaryzowane skale obserwacyjne oraz testy kompetencyjne lub z wykorzystaniem procedury Development Center lub wykorzystujemy dane ze stosowanych procedur czy systemów HR w firmie (jak oceny okresowe, 360 stopni, realizacje DC).

Identyfikujemy te aspekty kompetencji, które uniemożliwiają pełną efektywność pracownika i proponujemy optymalne sposoby poprawy sytuacji.

Na tej podstawie tworzymy plany indywidualnych ścieżek rozwoju. Wskazujemy potencjał, który właściwie wykorzystany poszerza możliwości skutecznej realizacji zadań. Procedura jest całkowicie zależna od systemów HR, z których Klient korzysta (np. cykliczne oceny kompetencji, oceny okresowe, itp.) Często integrujemy ją z SOOP.

Copyrights © 2001 - 2021 & All Rights Reserved by TreDo Treningi Doradztwo.