/ Projekty szkoleniowe / Rozwiązania HR

To propozycje szkoleń skierowanych zarówno do pracowników zajmujących się w firmie tematyką HR, do działów personalnych, ale też do managerów, którzy w swojej pracy realizują projekty HR dla swoich podwładnych i chcą być bardziej kompetentni i świadomi swoich możliwości.

Uczestnikami tych szkoleń często tez są osoby, które zamierzają zjac się funkcja personalna w organizacji lub przed zaangażowanie się w procedurę HR.

Szkolenia z zakresu HR również realizujemy w cyklach i tworzymy program Akademii HR, w oparciu o wyniki analizy potrzeb szkoleniowych.

Szkolenia związane z procedurami HR prowadzimy zazwyczaj w oparciu o dokumentację istniejącą w firmie. Przykładowo, szkolenia z zakresu Oceniania Pracowników czy Prowadzenia Rozmów Oceniających budujemy na podstawie Państwa regulaminu oceniania, wykorzystując do zadań i ćwiczeń karty oceny, kryteria oceny i dokumenty na których pracują uczetsnicy.

Dzięki temu uczestnicy szkoleń otrzymują wiedzę i umiejętności ważne dla ich konkretnych procesów HR, które w firmie istnieją, a ponadto po szkoleniu tak dopasowanym wychodzą z gotowymi wzorcami zachowań czy ze scenariuszami rozmowy czy postepowania w konkretnej sytuacji.

Dla nas podstawowym czynnikiem efektywnego szkolenia jest możliwość najszybszego wdrożenia rozwijanych kompetencji w pracę uczestników, a takie przygotowanie szkoleń pozwala na taką opcję.

Przykładowe tematy realizowanych szkoleń:

 • Proces skutecznej rekrutacji i selecji - trio nowoczesnych metod
 • Wywiad selekcyjny w oparciu o metodę epizodyczną
 • Projektowanie i wykorzystanie AC i DC w organizacji
 • Projektowanie i realizacja systemu ocen pracowniczych
 • Szkolenie dla Asesorów wewnętrznych
 • HR Manager - budowanie działu HR
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce
 • Zarzadzanie szkoleniami w organizacji
 • Wdrażanie mentoringu w organizacji
 • Rozwijanie talentów, projektowanie ścieżki rozwoju
 • Zarządzanie kompetencjami
Copyrights © 2001 - 2021 & All Rights Reserved by TreDo Treningi Doradztwo.