/ Projekty szkoleniowe / Zarządzanie

To szkolenia skonstruowane dla managerów różnego szczebla zarzadzania w organizacji.

Rozwijają one kompetencje kierownicze związane z zarzadzaniem zespołem, pracą z ludźmi i kształtują te kompetencje na odpowiednich poziomach (w odniesieniu do profili kompetencyjnych w organizacji). Mogą one być prowadzone na różnym poziomie zaawansowania, zatem realizujemy je w programach jedno i dwu- dniowych (to zależy tez od liczebności grupy i celów organizacji) oraz na poziomie managerów niższego i wyższego szczebla zarzadzania.

W związku z potrzebami Klientów, realizujemy często tzw. Akademię Managera , czyli cykl rozwojowy składający się z 4 -5 szkoleń (najczęściej dwudniowych), który rozwija kompetencje managerskie określone jako istotne dla danej grupy i konkretnego Klienta.

Akademia taka zawsze jest poprzedzona gruntownym audytem personalnym, w celu całkowitego dostosowania jej do potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej.

Etapem zamykającym jest ocena efektywności cyklu przez zbadanie wskaźnika wzrostu danych konkretnych kompetencji w grupie. Stosujemy metody uzgadniane z Klientem i wynikające z założeń projektu.

Przykładowe tematy realizowanych szkoleń:

  • Lidership - trening umiejętności managerskich
  • Planowanie i delegowanie zadań
  • Motywowanie zespołu
  • Ocenianie pracowników i prowadzenie rozmów rozwojowych
  • Skuteczna komunikacja szefa
  • Budowanie zespołów
  • Zarządzanie konfliktem i emocjami
  • Workshop współpraca grupowa wśród liderów
  • Time management
Copyrights © 2001 - 2021 & All Rights Reserved by TreDo Treningi Doradztwo.