/ Projekty szkoleniowe / Kompetencje trenerskie

Szkolenia dla trenerów lub innych osób odpowiedzialnych za szkolenia pracowników.

Rozwijamy w nich kompetencje nie tylko samego prowadzenia szkoleń, ale też wszystkich innych działań które czynią szkolenie skutecznym. Zajmujemy się rozwojem umiejętności przeprowadzenia analizy potrzeb, konstruowania zadań i materiałów, przygotowania lub wykorzystania narzędzi istniejących do oceny szkolenia i samego przeprowadzenia ewaluacji.

Dużą wagę przywiązujemy do kompetencji związanych z samym prowadzeniem szkolenia, umiejętnościami prezenterskimi i rozumieniem dynamiki i procesów grupowych. Mamy świadomość, że zależnie od tematu szkolenia i liczebności grupy - listy tych kompetencji bywają inne, więc w naszych szkoleniach to rozdzielamy i koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności właściwych dla firmy, tematu i warunków pracy szkoleniowca.

Wszystkie szkolenia realizujemy w ścisłej współpracy z Klientem, kiedy się da opieramy na case’ach firmowych, wspieramy się dokumentacją i doświadczeniami Klienta aby zwiększyć ich efektywność i poziom przystosowani do warunków pracy.

Opierając nasze działania na łączeniu konsultingu z rozwoje i szkoleniami, to co dodajemy naszym Klientom to opieka merytoryczna i wsparcie Trenera/ Konsultanta po szkoleniu.

Standardowo przyjmujemy konsultacje trenerskie w zakresie realizowanego szkolenia w okresie pół roku od daty zakończeniu projektu.

Przykładowe tematy realizowanych szkoleń:

  • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
  • Train the trainers - opcja standard
  • Train the trainers - opcja zaawansowana - grupa rozwojowa (symulacje, "wprawki trenerskie", superwizje)
  • Narzędzia w pracy Trenera
  • Analiza po trzeb szkoleniowych
  • Ewaluacja projektów rozwojowych
  • Projektowanie i planowanie szkoleń
Copyrights © 2001 - 2021 & All Rights Reserved by TreDo Treningi Doradztwo.