/ Projekty szkoleniowe / Projektowanie programów rozwojowych | Top Talents

Programy te realizujemy dla wytypowanych grup pracowników lub w odniesieniu do indywidulanych osób w organizacji. Skierowane są do Talentów, managerów lub do grup specjalistów.

Program rozpoczyna się diagnozą potencjału lub badaniem poziomu kompetencji zgodnie z profilami kompetencyjnymi. Na tej podstawie projektujemy drogi rozwoju, tzw IPR- y, Indywidulane Plany Rozwoju pracownika lub grupy.

Działania rozwojowe proponowane w programie to:

  • szkolenia połączone z feedbackiem
  • wsparcie konsultanta 1 na 1
  • instruktarze
  • coaching na stanowisku pracy, ale też pomoc i wsparcie w zdobywaniu wiedzy i jej wykorzystywaniu w firmę
  • aplikowaniu w konkretnej sytuacji zawodowej i w konkretnym zespole ludzi
Etapem końcowym programu jest ponowne sprawdzenie poziomu kompetencji, w celu wskazania progresu oraz pokazania dalszej drogi w firmie.

Ostatnim etapem jest rozmowa rozwojowa - feedback ustalający dalsze cele pracownika i kroki w firmie, ale też projektujący dalsze działania rozwojowe dla niego.

Copyrights © 2001 - 2021 & All Rights Reserved by TreDo Treningi Doradztwo.